Harjoittelutuen laskuttaminen

Toimitus laskuttaa toimittaja- ja lehtikuvaajaharjoittelun ohjauksesta maksettavan tuen viestintätieteiden tiedekunnalta kahden kuukauden kuluessa harjoittelujakson päätyttyä. Jos harjoittelujakso päättyy elokuussa, laskutus on siten hoidettava viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Tuki laskutetaan ensisijaisesti verkkolaskulla. Laskun yhteyteen ei tarvitse enää liittää kopiota toimituksen ja yksikön välisestä harjoittelusopimuksesta.

Tarkemmat ohjeet ja laskua varten tarvittavat tiedot saa toimitusharjoittelun tuen laskutusohjeesta. Tampereen yliopiston yleinen laskutusohje on ladattavissa yliopiston kotisivuilta.

Lisätietoja laskutuksesta antaa taloussihteeri Hanna Peuraniemi (puh. 050 318 6660, sähköposti hanna.peuraniemi@uta.fi).