Harjoittelusopimus

Toimittajakoulutuksella on oma harjoittelukorvausjärjestelmänsä, josta on sovittu yliopiston ja alan neuvotteluissa 1980-luvun lopulla. Järjestelmä poikkeaa yleisestä harjoittelutukimallista.

Toimitukset saavat korvaukseksi harjoitteluohjauksen järjestämisestä neljän kuukauden ajalle yhteensä 1 365 euroa. Sopimuksessa toimitus sitoutuu maksamaan harjoittelijalle alan työehtosopimuksen mukaista harjoittelijan palkkaa. Vuonna 2015 vähimmäispalkka kolmen kuukauden pituisesta harjoittelusta oli 1714 euroa kuukaudessa ja neljäntenä kuukautena 1837 euroa. Joissain toimituksissa noudatetaan niin sanottua 1+3-mallia, jossa ensimmäinen kuukausi on perehdytyskuukautena palkaton.

Toimituksen edustaja ja tiedotusopin oppiaineen harjoittelukoordinaattori allekirjoittavat harjoittelusopimuksen, kun toimitus on valinnut harjoittelijan tai harjoittelijat. Harjoittelusopimus solmitaan ennen harjoittelukauden alkua. Sopimusteksti on räätälöity erityisesti toimitusharjoitteluun, ja se poikkeaa yliopiston yleisestä harjoittelusopimustekstistä. CMT:n harjoittelukoordinaattori lähettää esitäytetyn sopimuslomakkeen toimituksen harjoitteluyhteyshenkilölle helmi-maaliskuussa tai ennen harjoittelun sovittua alkamisajankohtaa.

Toimitus allekirjoittaa työsopimuksen harjoittelijan kanssa kummankin yhdessä sopimana aikana ennen työjakson alkamista. Työsopimus on harjoittelijan ja toimituksen välinen asia.

Toimitus tai työnantaja laskuttaa harjoitteluohjauksen järjestämisestä yliopistoa harjoittelujakson jälkeen, viimeistään kahden kuukauden kuluessa harjoittelun päättymisestä. Harjoittelutuen laskutusohjeet ja tarkemmat tiedot tuen laskuttamisesta ovat sivulla Harjoittelutuen laskuttaminen.