Harjoittelujärjestelmään hyväksyttiin 44 opiskelijaa

Harjoittelujärjestelmässä aloittaa pian haut 44 toimittajaopiskelijaa. He hakevat harjoitteluun oman alansa työpaikkoihin ympäri Suomea. Ensi kesän työnantajalistaa kootaan parhaillaan.

Harjoittelujärjestelmän käytännöistä järjestetään infotilaisuus torstaina 12.11. kello 14-16 luentosalissa A2a. Ensimmäiset hakudeadlinet ovat joulukuun alussa, ja haut jatkuvat helmikuun loppuun saakka.

Haku kesän 2016 harjoitteluihin on avattu

Haku harjoittelujärjestelmään on avattu. Hakea voivat ne, jotka haluavat harjoitteluun kesäksi 2016. Hakijoilla tulee olla edeltävää journalistista työkokemusta enintään kolme kuukautta.

Harjoittelujärjestelmään haetaan sähköisellä lomakkeella 6.11. mennessä. Lomakkeen tallennuttua sen täyttäjä saa sähköpostiinsa vahvistusviestin. Tieto harjoittelujärjestelmään pääsystä ilmoitetaan noin viikon kuluttua haun päättymisestä.

Mitä ykkösvuotisen on hyvä tietää harjoittelusta etukäteen?

Journalistisen työn harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti toisen lukuvuoden päätteeksi, mutta ensimmäisen vuoden opiskelijan on hyvä orientoitua harjoitteluun jo fuksivuonna opintoja suunnitellessaan.

Opintojen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon muun muassa seuraavat asiat:

  • Harjoittelujärjestelmään pääsee mukaan vain, jos edeltävää journalistista työkokemusta on maksimissaan kolme kuukautta. Näin ollen ensimmäisen opintovuoden jälkeisenä kesänä työkokemusta toimittajana ei kannata hankkia kolmea kuukautta enempää.
  • Harjoittelupaikan saamisen mahdollisuuksiaan voi nostaa hankkimalla ajokortin, jos sitä ei ennestään ole. Ajokortti on investointi tulevaisuuteen, sillä ajotaito edistää toimittajan työllistymistä myös jatkossa.
  • Harjoittelun (JOVA19, 5 op) voi hyväksilukea heti opintojen alussa, jos on ennen opintojensa aloittamista ollut journalistisissa töissä yhteensä puoli vuotta (6 kk). Tällöin opintopisteet saa laatimalla kokemuksistaan kaksiosaisen harjoitteluraportin.

Muun muassa nämä huomiot ja muuta ennakkotietoa harjoittelusta ykkösvuotisille on koottu erilliseen monisteeseen, joka jaetaan opintonsa aloittaville lukuvuoden perehdytystilaisuudessa. Tietopakettiin on linkki myös kotisivujen Oppaita ja vinkkejä -osiossa.

Harjoitteluasioista kiinnostuneen kannattaa katsoa myös verkkotallenne vuoden 2014 webinaarista, jossa Tampereen ja Jyväskylän yliopiston toimittajaopiskelijat jakoivat kokemuksiaan toimitusharjoittelusta.

Harjoitteluohjauspäivä johdatteli opiskelijat ja ohjaajat harjoittelujakson alkuun

bild (11)Vuotuinen toimittajakoulutuksen harjoitteluohjauspäivä pidettiin perjantaina 17. huhtikuuta Tampereen yliopistossa. Vinkkejä onnistuneeseen harjoitteluun jakoivat muiden muassa vierailijaprofessori Renny Jokelin ja Satakunnan Kansan pitkäaikainen harjoitteluohjaaja Piia Koskiahde. Kokemuksiaan viime kesältä kertoivat Kainuun Sanomissa työharjoittelunsa suorittanut Nikke Kinnunen, Etelä-Suomen Sanomissa työskennellyt Milla Lappalainen ja YLE Uutisissa kokemustaan kartoittanut Nadja Mikkonen.

Harjoittelujärjestelmään 31 opiskelijaa

Harjoittelujärjestelmään on hyväksytty tänä vuonna 31 opiskelijaa. Hakijoita oli viime vuosia vähemmän sen vuoksi, että toisen vuoden vuosikurssin opiskelijoiden määrä on tällä hetkellä tavallista alhaisempi. Määrä saattaa vaihdella vuosikursseittain myös sen vuoksi, että harjoittelujärjestelmään pääsevät mukaan vain ne opiskelijat, joilla edeltävää journalistista työkokemusta on vähän, enintään kolme kuukautta. Tyypillisesti harjoittelujärjestelmän kautta harjoittelupaikkoja hakee vuosittain 40–45 opiskelijaa.

Harjoitteluhaut toimituksiin alkavat joulukuun alussa, ja työnantajalistaa kootaan parhaillaan. Keskiviikkona 5. marraskuuta pidetyn harjoitteluinfon tallenteeseen pääsee tästä linkistä. Salasanan saa harjoittelukoordinaattorilta.

Haku ensi kesän harjoitteluun päättyy 7. marraskuuta

Haku harjoittelujärjestelmään päättyy 7. marraskuuta. Ne, jotka haluavat harjoitteluun kesäksi 2015 ja joilla edeltävää journalistista työkokemusta on enintään kolme kuukautta, voivat hakea harjoittelujärjestelmään saadakseen harjoittelupaikan.

Harjoittelujärjestelmään haetaan lomakkeella, johon listataan edeltävät opinnot ja edeltävä työkokemus. Työkokemus tulee varautua osoittamaan tarvittaessa erillisillä työtodistuksilla.

Ennen hakuajan päättymistä pidetään infotilaisuus, jossa käydään läpi harjoittelujärjestelmän toiminnan periaatteet ja aikataulut. Harjoitteluinfo pidetään keskiviikkona 5. marraskuuta kello 14.15-16 päätalon luentosalissa D13.

Uutena harjoitteluneuvojana harjoittelujärjestelmässä aloittaa Tiina Riihelä. Riihelä jatkaa opintopäällikkö Tuija Puntasen työtä. Hän ottaa vastaan opiskelijoiden hakemukset ja lähettää ne toimituksiin.

Keskustelua työharjoittelusta Journalistiliiton seminaarissa Turussa

Suomen Journalistiliiton opiskelija- ja opettajaseminaarissa Turussa pidettiin perjantaina 10. lokakuuta työharjoitteluaiheinen keskustelu Suoraa puhetta työharjoittelusta. Esillä olivat erityisesti ammattikorkeakouluharjoitteluun liittyvät ongelmat kuten harjoittelun palkattomuus, harjoittelijoilla teetettävät ylityöt ja ei-journalistiset työtehtävät sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden kokema eriarvoisuus.

Seminaarin Twitter-keskustelua voi seurata hashtagilla #opjousem.