Harjoittelu opinto-oppaassa 2012-2015

Harjoittelu (JOVA19) kuuluu journalistisen työn aineopintojen opintokokonaisuuteen, joka koostuu harjoittelujaksosta ja sen reflektiosta:

JOVA19 Harjoittelu (5 op)
Neljän kuukauden työskentely journalistisissa tehtävissä ensisijaisesti sanoma- tai aikakauslehden, radion tai uutistoimiston toimituksessa. Ohjattuun harjoitteluun pääsee mukaan, jos työkokemusta journalistisista töistä on vähemmän kuin kolme kuukautta. Vastuuopettaja Maarit Jaakkola.

JOVA20 Ammattikäytäntöjen arviointi ja muutos (5 op)
Käytännön harjoittelua seuraa teoreettinen kurssi, jossa arvioidaan journalistisen työkulttuurin piirteitä ja toimitustyön muutoksia sekä luento- että pienryhmäopetuksena. Kurssiin sisältyy myös kielikritiikki. Vastuuopettajat Ari Heinonen ja Sirkka Wahlstén.

Lue tarkemmat kurssikuvaukset ja suoritusvaatimukset opinto-oppaasta. Katso kurssikokoontumisten ajankohdat opetusohjelmasta.

Katso harjoittelun (TIEDAJ6) vanhat opintovaatimukset.