Harjoittelu opinto-oppaassa 2009-2011

Harjoittelu kuuluu opintojaksoon TIEDAJ6 (11 op), joka koostuu kolmesta osasta:

TIEDAJ6a Harjoittelu (6 op)
Neljän kuukauden työskentely journalistisissa tehtävissä ensisijaisesti sanoma- tai aikakauslehden, radion tai uutistoimiston toimituksessa. Ohjattuun harjoitteluun pääsee mukaan, jos työkokemusta journalistisista töistä on vähemmän kuin kolme kuukautta. Vastuuopettaja Maarit Jaakkola.

TIEDAJ6b Harjoittelun kielikritiikki (3 op)
Harjoittelun aikana julkaisuja juttuja arvioidaan pienryhmissä erillisissä kielikritiikkikokoontumisissa tekstin- ja kielenhuollon eri näkökulmista. Vastuuopettaja Sirkka Wahlstén.

TIEDAJ6c Ammattikäytäntöjen arviointi (2 op)
Käytännön harjoittelua seuraa teoreettinen kurssi, jossa arvioidaan journalistisen työkulttuurin piirteitä ja toimitustyön muutoksia sekä luento- että pienryhmäopetuksena. Vastuuopettaja Jaana Hujanen.

Lue tarkemmat kurssikuvaukset ja suoritusvaatimukset opinto-oppaasta. Katso kurssikokoontumisten ajankohdat opetusohjelmasta.

Takaisin nykyisiin opintovaatimuksiin >>>