Harjoittelu opinto-oppaassa

Toimitusharjoittelu (JOVA19) kuuluu journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelmassa aineopintojen opintokokonaisuuteen, joka koostuu harjoittelujaksosta sekä sen jälkeisestä analyysista ja reflektiosta:

JOVA19 Harjoittelu (journalistinen työ) (5 op)
Neljän kuukauden työskentely journalistisissa tehtävissä ensisijaisesti sanoma- tai aikakauslehden, radion tai uutistoimiston toimituksessa. Ohjattuun harjoitteluun pääsee mukaan, jos työkokemusta journalistisista töistä on vähemmän kuin kolme kuukautta. Vastuuopettaja Maarit Jaakkola.

JOVA20 Journalismin tulevaisuus (5 op)
Käytännön harjoittelua seuraa teoreettinen kurssi, jossa arvioidaan journalistisen työkulttuurin piirteitä ja toimitustyön muutoksia sekä luento- että pienryhmäopetuksena. Kurssiin sisältyy myös kielikritiikki. Vastuuopettaja Ari Heinonen (kielikritiikin vastuuopettaja Sirkka Wahlstén).

Lue tarkemmat kurssikuvaukset ja suoritusvaatimukset opinto-oppaasta. Katso kurssikokoontumisten ajankohdat opetusohjelmasta.