OHJEITA OPISKELIJALLE

Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelman opintoihin kuuluu neljän kuukauden harjoittelu journalistisissa tehtävissä. Harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä touko-elokuussa. Harjoittelun voi suorittaa myös keväällä tai syksyllä, jos ajankohta sopii työnantajalle ja omiin opintoaikatauluihin.

Katso tästä ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu tietopaketti harjoittelusta. Paperista saat yleiskatsauksen harjoittelusta ja tiedät, miten voit varautua siihen jo ensimmäisenä opintovuonna.

Opiskelija, kun harjoittelu tulee osaltasi ajankohtaiseksi, tee näin:

1. Tarkista, oletko oikeutettu toimitusharjoittelutukeen eli pääsetkö mukaan ohjattuun toimitusharjoitteluun (ns. harjoittelujärjestelmään). Ohjatun, yliopiston koordinoiman harjoittelun tavoitteena on taata mahdollisuus journalistisen työkokemuksen hankkimiseen myös niille, joilla ei ole ennakkoon kokemusta. Harjoittelu on opiskelijalle palkallista, ja työnantajalle maksetaan harjoittelusta ohjaukseen tarkoitettu rahallinen tuki. Pääset harjoittelujärjestelmään, jos

  • sinulla on edeltävää journalistista työkokemusta enintään kolme kuukautta (osoitetaan tarvittaessa työtodistuksin);
  • Harjoittelu-kurssia (JOVA19) edeltävät pakolliset opinnot (JOVA14) tulevat suoritetuiksi ennen harjoittelujakson alkua.

Jos et pääse ohjattuun harjoitteluun, sinun tulee hakea itsellesi harjoittelu- tai kesätyöpaikka oma-aloitteisesti (ns. vapaa harjoittelu, johon ei saa harjoittelutukea).

Jos sinulla on työkokemusta journalistista työtehtävistä opintojesi alkaessa enemmän kuin kuusi kuukautta, voit suorittaa kurssin Harjoittelu (JOVA19) laatimalla harjoitteluraportin. Voit laatia harjoitteluraportin myös silloin, kun saat opintojen aikana kokoon neljän kuukauden yhtäjaksoisen journalistisen työkokemuksen.

Neuvottele kaikista erityisjärjestelyistä harjoittelukoordinaattorin kanssa. Jos et ole varma edeltävän journalistisen työkokemuksesi kokonaismäärästä tai muista ohjattuun harjoitteluun pääsyn perusteista, ota yhteyttä harjoittelukoordinaattoriin.

2. Päästäksesi ohjattuun harjoitteluun sinun tulee hakea harjoittelujärjestelmään eli täyttää hakulomake määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy lukuvuosittain marraskuun alussa; tarkista aika Aikataulu-sivulta. Järjestelmään hyväksytyille ilmoitetaan tuloksesta viimeistään kahden viikon kuluessa haun päättymisestä.

4. Kun sinut on hyväksytty harjoittelujärjestelmään, alkavat haut toimituksiin. Käy harjoittelua koskevassa infotilaisuudessa saadaksesi perustiedot aikatauluista ja käytännöistä. Sinut liitetään myös harjoitteluasioiden tiedotukseen varatulle postituslistalle. Seuraa harjoittelukoordinaattorin ja -neuvojan tiedotuksia.

5. Jokainen harjoittelujärjestelmään valittu laatii ensi vaiheessa kuusi harjoitteluhakemusta kuuteen eri toimitukseen. Hakemukseen liitetään myös ansioluettelo ja juttunäytteitä. Hakemukset lähetetään yliopistosta toimituksiin keskitetysti toimitusten kanssa sovittujen aikataulujen mukaisesti. Saat yksityiskohtaiset ohjeet harjoittelujärjestelmän käytännöistä harjoitteluinfossa sen jälkeen, kun olet tullut hyväksytyksi harjoittelujärjestelmään.

6. Huomaathan, että pieniin toimituksiin on verrattain helpompi päästä kuin suuriin, koska hakijoita niihin on usein vähemmän. Pienissä toimituksissa pääsee myös usein harjoittamaan taitojaan monipuolisemmin kuin suurissa, joissa työtehtävät ovat varsin kapea-alaisia. Jotkut toimitukset myös asettavat harjoittelijalle ehtoja; valittavalta henkilöltä saatetaan edellyttää esimerkiksi ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Ole sopeutuvainen äläkä turhan valikoiva. Kaikki kokemus uran alkuvaiheissa on eduksi.

7. Kun saat harjoittelupaikan, sinun tulee välittömästi ilmoittaa asiasta harjoittelukoordinaattorille, harjoittelijayhteisölle ja kaikkiin muihin paikkoihin, joihin olet hakenut. Seuraa saamiasi ohjeita.