Haku harjoittelujärjestelmään on auki

Haku harjoittelujärjestelmään on nyt auki. Täytä verkkolomake maanantaihin 4.11. kello 16:een mennessä.

Harjoittelujärjestelmä on harjoittelupaikan saamista helpottamaan luotu keskitetty järjestelmä, jonka kautta opiskelijat (pääosin toisen vuoden) pääsevät hakemaan harjoittelupaikkoja. Harjoittelujärjestelmän toiminnasta pidetään infotilaisuus harjoitteluun hyväksytyille marraskuun alkupuolella.

Harjoittelujärjestelmään päästäkseen edeltävää journalistista työkokemusta saa olla enintään 3 kuukautta. Jos työkokemus on sirpaleista tai pätkissä, työkokemuksen määrä arvioidaan yhdessä harjoittelukoordinaattorin kanssa ja osoitetaan tarvittaessa työtodistuksin.

Ne, joilla edeltävää journalistista työkokemusta on enemmän kuin 3 kuukautta, etsivät itselleen harjoittelupaikan omatoimisesti. Jos edeltävää journalistista työkokemusta on ennen opintojen aloittamista yli 6 kuukautta, harjoittelun eli kurssin JOAA08 Toimitusharjoittelu (5 op) saa hyväksiluettua suoraan kirjoittamalla kaksiosaisen harjoitteluraportin ja palauttamalla sen Moodleen (ks. ohjeet). Harjoittelun saa hyväksiluettua myös heti, kun yhteenlaskettua journalistista työkokemusta on tullut opintojen aikana kokoon tutkintovaatimuksissa vaaditut 4 kuukautta.

Tervetuloa harjoitteluohjauspäivään!

Kevään harjoitteluohjauspäivä pidetään Tampereen yliopistolla perjantaina 26. huhtikuuta kello 9–14. Harjoitteluohjauspäivä on vuosittainen valmennuspäivä harjoitteluun meneville opiskelijoille ja heidän ohjaajilleen toimituksissa.

Päivän aikana kuulemme toimitusten harjoitteluohjaajien ja viime kesän opiskelijoiden kokemuksia. Päivän ohjelma on täällä. Toimitusten edustajien toivotaan ilmoittautuvan sähköpostitse 19. huhtikuuta mennessä harjoittelun koordinaattorille: maarit.jaakkola@tuni.fi.

Harjoitteluun haki ennätysmäärä opiskelijoita

Harjoittelujärjestelmään oli tänä vuonna ennätysmäärä hakijoita: yhteensä 51 opiskelijaa. Heistä 37 on kirjoittavaa toimittajaa ja 14 kuvajournalistia. Valtaosan tavoitteena on suorittaa harjoittelu kesän 2019 aikana.

Tampereen uusi yliopisto aloittaa toimintansa 1. tammikuuta, joten uuden tiedekunnan työharjoittelutukien valmistelu on vielä kesken. Työnantajalistan kokoaminen on kuitenkin jo aloitettu, ja ensimmäiset haut ovat joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Harjoitteluun kesäksi 2019?

Oletko aikeissa hakea toimitusharjoitteluun ensi kesäksi? Tule kuulemaan perustiedot harjoittelujärjestelmästä infotilaisuuteen, joka pidetään torstaina 11.10. kello 14–16 päätalon salissa C8!

Haku harjoittelujärjestelmään päättyy 5.11. Ne, jotka aikovat hakea harjoitteluun harjoittelujärjestelmän kautta kesäksi 2019, tulee täyttää sähköinen hakulomake. Tieto järjestelmään pääsystä tulee muutaman päivän kuluttua ilmoittautumisajan päättymisestä.

Harjoittelujärjestelmään pääsevät mukaan ne, joilla on edeltävää journalistista työkokemusta enintään kolme kuukautta. Ne, joilla tämä raja ylittyy, hakevat harjoittelu- tai kesätyöpaikan omatoimisesti. Katso tästä, miten harjoittelujärjestelmä toimii.

Haku kesän 2018 harjoitteluihin päättyy 6. marraskuuta

Haku harjoittelujärjestelmään on jälleen avattu. Ne, jotka aikovat hakea harjoitteluun harjoittelujärjestelmän kautta kesäksi 2018, tulee täyttää hakulomake maanantaihin 6. marraskuuta mennessä.

Tieto järjestelmään pääsystä tulee noin viikon kuluttua ilmoittautumisajan päättymisestä. Tämän jälkeen järjestelmään mukaan päässeet saavat ohjeet tuleviin hakuihin. Ennen järjestelmään pääsyä ei tarvitse huolehtia tarjolla tai toiveissa olevista paikoista eikä hakuaikatauluista.

Harjoittelujärjestelmään pääsevät mukaan ne, joilla on edeltävää journalistista työkokemusta enintään kolme kuukautta. Ne, joilla tämä raja ylittyy, hakevat harjoittelu- tai kesätyöpaikan omatoimisesti. Katso tästä, miten harjoittelujärjestelmä toimii.

Ennakkotietoa harjoittelusta ykkösvuotisille

Kesän harjoittelukausi on lopuillaan ja uusi lukuvuosi alkamassa. Paperista Ennakkotietoa ensimmäisen vuoden opiskelijoille: hyvä tietää harjoittelusta, joka on jaettu infotilaisuudessa journalistiikan ensimmäisen vuoden opiskelijoille, saa perustiedot tutkinto-ohjelman harjoittelusta (JOVA19 Harjoittelu, journalistinen työ) ja tietoa siitä, miten harjoitteluun voi jo ensimmäisen opintovuoden aikana varautua.

Tärkeintä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden on kuitenkin tietää, ettei harjoittelun suorittamisesta tarvitse huolehtia vielä ensimmäisenä vuonna. Keskeistä on olla tietoinen harjoittelujärjestelmään pääsyn kriteeristä eli edeltävän kolmen kuukauden journalistisen työkokemuksen rajasta, jotta ei tule kerryttäneeksi kokemusta liikaa. Lisäksi on hyvä pohtia, olisiko ajokortti mahdollista hankkia, jos sitä ei ole opintojen alkuun mennessä vielä tehnyt.

Kategoria(t): Opiskelijoille

Haku kesän 2017 harjoitteluihin on auki

Haluatko harjoitteluun kesäksi 2017? Haku harjoittelujärjestelmään päättyy 14. marraskuuta. Harjoittelujärjestelmään haetaan sähköisellä lomakkeella.

Harjoittelujärjestelmä on harjoittelupaikan löytämisen helpottamiseksi luotu keskitetty järjestelmä. Mukaan järjestelmään pääsevät ne, joilla edeltävää journalistista kokemusta on vielä varsin vähän – enintään kolme kuukautta. Harjoittelujärjestelmään hyväksytyt hakevat työnantajalistalle hyväksyttyihin toimituksiin joulu-helmikuun aikana. Kaikille opiskelijoille pyritään tarjoamaan harjoittelupaikka.

Tieto hyväksynnästä harjoittelujärjestelmään tulee noin viikon kuluttua hakuajan päättymisestä. Tämän jälkeen alkavat haut, joista ensimmäiset järjestetään toimitusten toiveiden mukaisesti tyypillisesti joulukuun alussa.

Kategoria(t): Opiskelijoille